Menu
Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu

47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Bałtycka 2
tel./fax: +48 (77) 483 40 76
e-mail: mzc_kk@onet.pl

CZYNNE:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 15.00

NIP:
749-20-77-548

REGON:
160374096

Konto bankowe:
Alior Bank  Oddział w Kędzierzynie-Koźlu
nr rachunku 84 2490 0005 0000 4530 5607 8053

 

Ogłoszenia

    Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu informuje opiekunów grobów i krewnych osób zmarłych pochowanych na cmentarzach komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu,  że opłata za miejsce pod grób (ziemny) traci swoją ważność po 20-tu latach od daty pochowania lub od daty zawarcia umowy dotyczącej możliwości pochowania (rezerwacja miejsca grzebalnego). Dalsze istnienie grobu na tym miejscu uzależnione jest od decyzji krewnych osób pochowanych w tym grobie lub jakiejkolwiek innej osoby, polegającej na zgłoszeniu zastrzeżenia i uiszczeniu stosownej opłaty za przedłużenie miejsca grobu (opłata prolongacyjna) na okres następnych 20-tu lat.Ważność opłaty przedłużającej dla zachowania ciągłości prawa do miejsca pod grób liczona jest od daty upływu ważności opłaty poprzedniej, niezależnie od daty wpłaty.Opłaty przedłużające wnoszone są bez wezwania w siedzibie Miejskiego Zakładu Cmentarnego , Kędzierzyn -Koźle   ul. Bałtyckiej 2. Miejsca pod istniejącymi grobami nie posiadające aktualnie ważnej opłaty mogą być przez Zarząd Cmentarza użyte (po uprzednim zlikwidowaniu grobu) do nowych pochówków osób zmarłych (także obcych).

Dyrektor

Miejskiego Zakładu Cmentarnego w Kędzierzynie-Koźlu

Piotr Pabisz


Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Bałtycka 2, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 (77) 483 40 76 - od 7.00 do 15.00
tel. +48 (77) 483 55 41 - od 15.00 do 7.00
tel. kom  602 620 338 - całodobowo
fax: +48 (77) 483 40 76

e-mail: mzc_kk@onet.pl

Copyright © 2005 Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu
Strona miasta - Kędzierzyn-Koźle BIP Miejskiego Zakładu Cmentarnego w Kędzierzynie-Koźlu